Prof. Dr. GÖKSEL DEMİR
Prof. Dr. GÖKSEL DEMİR

Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

goksel.demir@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi MEDİHA DEMET OKUDAN
Dr. Öğr. Üyesi MEDİHA DEMET OKUDAN

Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

medihademet.okudan@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi SERAP TEPE
Dr. Öğr. Üyesi SERAP TEPE

Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

serap.tepe@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş