Prof. Dr. ÖMER AKİL ÖZER
Prof. Dr. ÖMER AKİL ÖZER

Anabilim Dalı Başkanı

omerakil.ozer@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. EJDER AKGÜN YILDIRIM
Prof. Dr. EJDER AKGÜN YILDIRIM

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

ejderakgun.yildirim@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. ENGİN EMREM BEŞTEPE
Prof. Dr. ENGİN EMREM BEŞTEPE

İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

enginemrem.bestepe@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. ERHAN KURT
Prof. Dr. ERHAN KURT

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

erhan.kurt@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. FATİH ÖNCÜ
Prof. Dr. FATİH ÖNCÜ

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

fatih.oncu@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. FİLİZ İZCİ
Prof. Dr. FİLİZ İZCİ

İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

filizizci@yahoo.com

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. GÖKHAN UMUT
Prof. Dr. GÖKHAN UMUT

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

gokhan.umut@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. HÜSEYİN GÜLEÇ
Prof. Dr. HÜSEYİN GÜLEÇ

İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

huseyingulec@yahoo.com

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. MEDİNE YAZICI
Prof. Dr. MEDİNE YAZICI

İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

medine.yazicigulec@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. MEHMET CEM İLNEM
Prof. Dr. MEHMET CEM İLNEM

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. MURAT ERKIRAN
Prof. Dr. MURAT ERKIRAN

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

murat.kiran@saglik.gov.tr

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. MUSTAFA SOLMAZ
Prof. Dr. MUSTAFA SOLMAZ

İstanbul Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

mustafa.solmaz@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. NESRİN KARAMUSTAFALIOĞLU
Prof. Dr. NESRİN KARAMUSTAFALIOĞLU

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

nesrin.karamustafalioglu@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. OYA GÜÇLÜ
Prof. Dr. OYA GÜÇLÜ

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

oya.guclu@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. PINAR ÇETİNAY AYDIN
Prof. Dr. PINAR ÇETİNAY AYDIN

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

pinarcetinay.aydin@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. RAMAZAN KONKAN
Prof. Dr. RAMAZAN KONKAN

İstanbul Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

ramazan.konkan@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Prof. Dr. SERVET EBRİNÇ
Prof. Dr. SERVET EBRİNÇ

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

servet.ebrinc@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. BAŞAK ÜNÜBOL
Doç. Dr. BAŞAK ÜNÜBOL

İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

basak.unubol@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. FİLİZ KULACAOĞLU ÖZTÜRK
Doç. Dr. FİLİZ KULACAOĞLU ÖZTÜRK

İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. HASAN MERVAN AYTAÇ
Doç. Dr. HASAN MERVAN AYTAÇ

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

hasanmervan.aytac@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. İKBAL İNANLI
Doç. Dr. İKBAL İNANLI

Konya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. MEHTAP ARSLAN
Doç. Dr. MEHTAP ARSLAN

İstanbul Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

mehtap.arslan@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. MELİHA ZENGİN EROĞLU
Doç. Dr. MELİHA ZENGİN EROĞLU

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. NÜLÜFER KILIÇ
Doç. Dr. NÜLÜFER KILIÇ

Elazığ Fethi Sekin Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. ÖZGE ŞAHMELİKOĞLU ONUR
Doç. Dr. ÖZGE ŞAHMELİKOĞLU ONUR

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. ÖZLEM DEVRİM BALABAN
Doç. Dr. ÖZLEM DEVRİM BALABAN

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

ozlemdevrim.balaban@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. SEMA BAYKARA
Doç. Dr. SEMA BAYKARA

İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. ŞÜHEDA KAYA
Doç. Dr. ŞÜHEDA KAYA

Elazığ Fethi Sekin Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Özgeçmiş

Doç. Dr. TONGUÇ DEMİR BERKOL
Doç. Dr. TONGUÇ DEMİR BERKOL

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA NURAY NAMLI
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA NURAY NAMLI

Hamidiye Tıp Fakültesi

Akademik Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR MADEN
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR MADEN

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi SİMGE SEREN KIRLIOĞLU BALCIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi SİMGE SEREN KIRLIOĞLU BALCIOĞLU

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi SÜMEYYE YASEMİN ÇALLI
Dr. Öğr. Üyesi SÜMEYYE YASEMİN ÇALLI

İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

sumeyyeyasemin.calli@sbu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş