Giriş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Akademik Karar Destek Sistemi

Toplam Akademik Personel Toplam Öğrenci Sayısı Ortak Kullanılan Hastane Sayısı Toplam İdari Personel
1744 5396 58 402